رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":61000000},{"date":"1396/04/25 12:00","price":61500000},{"date":"1396/05/03 12:00","price":61800000},{"date":"1396/05/19 12:00","price":61600000},{"date":"1396/05/26 12:00","price":61700000},{"date":"1396/06/04 00:00","price":62000000},{"date":"1396/06/10 00:00","price":62200000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":62100000},{"date":"1396/06/20 12:00","price":62300000},{"date":"1396/06/24 12:00","price":62500000},{"date":"1396/06/30 00:00","price":62700000},{"date":"1396/06/31 00:00","price":62600000},{"date":"1396/07/06 00:00","price":62900000},{"date":"1396/07/14 00:00","price":62500000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1397