رنو ساندرو - دنده‌ای

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":46300000},{"date":"1396/04/24 12:00","price":46500000},{"date":"1396/05/13 12:00","price":46700000},{"date":"1396/05/20 12:00","price":46800000},{"date":"1396/06/10 00:00","price":47000000},{"date":"1396/06/13 00:00","price":47300000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":47400000},{"date":"1396/06/30 00:00","price":47500000},{"date":"1396/07/02 00:00","price":47700000},{"date":"1396/07/05 00:00","price":47500000},{"date":"1396/07/06 00:00","price":47900000},{"date":"1396/07/22 11:33","price":47700000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1397