برلیانس H330 دنده‌ای

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":46500000},{"date":"1396/04/24 12:00","price":47000000},{"date":"1396/05/13 12:00","price":46700000},{"date":"1396/05/26 12:00","price":47000000},{"date":"1396/06/04 00:00","price":47300000},{"date":"1396/07/22 11:33","price":46700000}
بروزرسانی در تاریخ 29 اردیبهشت 1398