برلیانس H230 اتوماتیک

برلیانس H230 اتوماتیک

قیمت بازار
85000000
قیمت کارخانه
85000000

آخرین نرخ های بازار

دلار
15,599
minus
یورو
17,005
plus
درهم امارات
4,382
minus
آرشیو کامل قیمت برلیانس H230 اتوماتیک
{"date":"1396/04/21 04:06","price":46000000},{"date":"1396/06/04 00:00","price":46500000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":46000000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":46700000},{"date":"1396/11/23 12:00","price":47000000},{"date":"1397/02/03 12:00","price":48000000},{"date":"1397/02/27 12:00","price":48500000},{"date":"1397/03/02 12:00","price":49500000},{"date":"1397/03/06 12:00","price":48500000},{"date":"1397/03/21 00:00","price":49500000},{"date":"1397/03/24 12:00","price":50500000},{"date":"1397/04/31 00:00","price":51500000},{"date":"1397/05/06 12:00","price":52500000},{"date":"1397/05/09 00:00","price":54500000},{"date":"1397/05/09 12:00","price":55500000},{"date":"1397/05/11 12:00","price":54500000},{"date":"1397/06/05 00:00","price":71000000},{"date":"1397/07/25 00:00","price":79000000},{"date":"1397/08/10 12:00","price":77000000},{"date":"1397/08/20 00:00","price":78000000},{"date":"1397/08/22 12:00","price":80000000},{"date":"1397/08/25 12:00","price":82000000},{"date":"1397/09/01 00:00","price":84000000},{"date":"1397/09/17 12:00","price":85000000},{"date":"1397/09/20 00:00","price":85500000},{"date":"1397/10/06 00:00","price":86000000},{"date":"1397/10/22 12:00","price":85000000}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399