برلیانس H230 اتوماتیک

برلیانس H230 اتوماتیک

قیمت بازار
85000000
قیمت کارخانه
85000000

آخرین نرخ های بازار

دلار
22,202
plus
یورو
24,402
plus
درهم امارات
6,156
plus
آرشیو کامل قیمت برلیانس H230 اتوماتیک
{"date":"1396/04/21 04:06","price":46000000},{"date":"1396/06/04 00:00","price":46500000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":46000000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":46700000},{"date":"1396/11/23 12:00","price":47000000},{"date":"1397/02/03 12:00","price":48000000},{"date":"1397/02/27 12:00","price":48500000},{"date":"1397/03/02 12:00","price":49500000},{"date":"1397/03/06 12:00","price":48500000},{"date":"1397/03/21 00:00","price":49500000},{"date":"1397/03/24 12:00","price":50500000},{"date":"1397/04/31 00:00","price":51500000},{"date":"1397/05/06 12:00","price":52500000},{"date":"1397/05/09 00:00","price":54500000},{"date":"1397/05/09 12:00","price":55500000},{"date":"1397/05/11 12:00","price":54500000},{"date":"1397/06/05 00:00","price":71000000},{"date":"1397/07/25 00:00","price":79000000},{"date":"1397/08/10 12:00","price":77000000},{"date":"1397/08/20 00:00","price":78000000},{"date":"1397/08/22 12:00","price":80000000},{"date":"1397/08/25 12:00","price":82000000},{"date":"1397/09/01 00:00","price":84000000},{"date":"1397/09/17 12:00","price":85000000},{"date":"1397/09/20 00:00","price":85500000},{"date":"1397/10/06 00:00","price":86000000},{"date":"1397/10/22 12:00","price":85000000}
بروزرسانی در تاریخ 19 تیر 1399