برلیانس H230 اتوماتیک

برلیانس H230 اتوماتیک

قیمت بازار
85000000
قیمت کارخانه
85000000

آخرین نرخ های بازار

دلار
15,609
plus
یورو
17,008
plus
درهم امارات
4,416
minus
آرشیو کامل قیمت برلیانس H230 اتوماتیک
{"date":"1396/04/21 04:06","price":46000000},{"date":"1396/06/04 00:00","price":46500000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":46000000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":46700000},{"date":"1396/11/23 12:00","price":47000000},{"date":"1397/02/03 12:00","price":48000000},{"date":"1397/02/27 12:00","price":48500000},{"date":"1397/03/02 12:00","price":49500000},{"date":"1397/03/06 12:00","price":48500000},{"date":"1397/03/21 00:00","price":49500000},{"date":"1397/03/24 12:00","price":50500000},{"date":"1397/04/31 00:00","price":51500000},{"date":"1397/05/06 12:00","price":52500000},{"date":"1397/05/09 00:00","price":54500000},{"date":"1397/05/09 12:00","price":55500000},{"date":"1397/05/11 12:00","price":54500000},{"date":"1397/06/05 00:00","price":71000000},{"date":"1397/07/25 00:00","price":79000000},{"date":"1397/08/10 12:00","price":77000000},{"date":"1397/08/20 00:00","price":78000000},{"date":"1397/08/22 12:00","price":80000000},{"date":"1397/08/25 12:00","price":82000000},{"date":"1397/09/01 00:00","price":84000000},{"date":"1397/09/17 12:00","price":85000000},{"date":"1397/09/20 00:00","price":85500000},{"date":"1397/10/06 00:00","price":86000000},{"date":"1397/10/22 12:00","price":85000000}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399