چری تیگو 5 جدید (Excellent)

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":97000000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":98000000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":105000000},{"date":"1396/11/24 12:00","price":106000000},{"date":"1396/11/25 12:00","price":107000000}
بروزرسانی در تاریخ 29 اردیبهشت 1398