ام وی ام X33 S اسپورت

ام وی ام X33 S اسپورت

قیمت بازار
180000000
قیمت کارخانه
180000000

آخرین نرخ های بازار

دلار
28,650
plus
یورو
33,328
equal
درهم امارات (حواله)
7,890
plus
آرشیو کامل قیمت ام وی ام X33 S اسپورت
{"date":"1396/04/21 04:06","price":79000000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":81000000},{"date":"1397/02/04 12:00","price":85500000},{"date":"1397/03/06 00:00","price":90500000},{"date":"1397/03/14 00:00","price":91500000},{"date":"1397/03/21 00:00","price":92500000},{"date":"1397/03/25 00:00","price":93500000},{"date":"1397/04/05 00:00","price":94500000},{"date":"1397/05/09 00:00","price":95500000},{"date":"1397/06/05 00:00","price":135000000},{"date":"1397/07/25 00:00","price":154000000},{"date":"1397/08/10 12:00","price":152000000},{"date":"1397/08/20 00:00","price":154000000},{"date":"1397/08/24 12:00","price":156000000},{"date":"1397/08/29 00:00","price":151000000},{"date":"1397/09/17 12:00","price":149000000},{"date":"1397/09/29 12:00","price":147000000},{"date":"1397/10/01 12:00","price":145000000},{"date":"1397/10/06 00:00","price":172000000},{"date":"1397/10/12 12:00","price":175000000},{"date":"1397/10/18 12:00","price":165000000},{"date":"1397/10/26 12:00","price":167000000},{"date":"1397/11/26 12:00","price":175000000},{"date":"1397/11/29 12:26","price":187000000},{"date":"1397/12/10 00:00","price":197000000},{"date":"1397/12/15 00:00","price":180000000}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399