ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت)

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":58500000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":61000000},{"date":"1396/12/15 00:00","price":62000000},{"date":"1397/02/04 12:00","price":63000000}
بروزرسانی در تاریخ 29 اردیبهشت 1398