ام وی ام X22 - دنده ای

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":57000000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":60000000},{"date":"1396/12/15 00:00","price":60500000}
بروزرسانی در تاریخ 29 اسفند 1396