ام وی ام X22 - دنده ای

ام وی ام X22 - دنده ای

قیمت بازار
134000000
قیمت کارخانه
134000000

آخرین نرخ های بازار

دلار در بازار آزاد
21,230
plus
یورو در بازار آزاد
25,582
plus
درهم امارات (حواله)
5,767
minus
آرشیو کامل قیمت ام وی ام X22 - دنده ای
{"date":"1396/04/21 04:06","price":57000000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":60000000},{"date":"1396/12/15 00:00","price":60500000},{"date":"1397/02/04 12:00","price":61500000},{"date":"1397/03/06 00:00","price":65500000},{"date":"1397/03/14 00:00","price":66500000},{"date":"1397/03/21 00:00","price":67500000},{"date":"1397/03/31 00:00","price":69900000},{"date":"1397/04/05 00:00","price":70900000},{"date":"1397/05/09 00:00","price":71900000},{"date":"1397/06/05 00:00","price":86500000},{"date":"1397/07/25 00:00","price":115000000},{"date":"1397/08/10 12:00","price":109000000},{"date":"1397/08/20 00:00","price":110000000},{"date":"1397/08/24 12:00","price":112000000},{"date":"1397/08/29 00:00","price":109000000},{"date":"1397/09/17 12:00","price":108000000},{"date":"1397/09/29 12:00","price":107000000},{"date":"1397/10/06 00:00","price":114000000},{"date":"1397/10/12 12:00","price":118000000},{"date":"1397/10/18 12:00","price":116000000},{"date":"1397/10/26 12:00","price":117000000},{"date":"1397/11/26 12:00","price":125000000},{"date":"1397/11/28 00:00","price":126000000},{"date":"1397/11/29 12:26","price":129000000},{"date":"1397/12/10 00:00","price":135000000},{"date":"1397/12/15 00:00","price":134000000}
بروزرسانی در تاریخ 17 اردیبهشت 1400