ام وی ام X22 - دنده ای

ام وی ام X22 - دنده ای

قیمت بازار
134000000
قیمت کارخانه
134000000

آخرین نرخ های بازار

دلار در بازار آزاد
25,000
minus
یورو در بازار آزاد
29,800
plus
درهم امارات (حواله)
6,950
minus
آرشیو کامل قیمت ام وی ام X22 - دنده ای
{"date":"1396/04/21 04:06","price":57000000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":60000000},{"date":"1396/12/15 00:00","price":60500000},{"date":"1397/02/04 12:00","price":61500000},{"date":"1397/03/06 00:00","price":65500000},{"date":"1397/03/14 00:00","price":66500000},{"date":"1397/03/21 00:00","price":67500000},{"date":"1397/03/31 00:00","price":69900000},{"date":"1397/04/05 00:00","price":70900000},{"date":"1397/05/09 00:00","price":71900000},{"date":"1397/06/05 00:00","price":86500000},{"date":"1397/07/25 00:00","price":115000000},{"date":"1397/08/10 12:00","price":109000000},{"date":"1397/08/20 00:00","price":110000000},{"date":"1397/08/24 12:00","price":112000000},{"date":"1397/08/29 00:00","price":109000000},{"date":"1397/09/17 12:00","price":108000000},{"date":"1397/09/29 12:00","price":107000000},{"date":"1397/10/06 00:00","price":114000000},{"date":"1397/10/12 12:00","price":118000000},{"date":"1397/10/18 12:00","price":116000000},{"date":"1397/10/26 12:00","price":117000000},{"date":"1397/11/26 12:00","price":125000000},{"date":"1397/11/28 00:00","price":126000000},{"date":"1397/11/29 12:26","price":129000000},{"date":"1397/12/10 00:00","price":135000000},{"date":"1397/12/15 00:00","price":134000000}
بروزرسانی در تاریخ 06 آذر 1399