ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت)

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":66300000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":69300000},{"date":"1396/12/15 00:00","price":70500000},{"date":"1397/02/04 12:00","price":71500000}
بروزرسانی در تاریخ 29 اردیبهشت 1398