ام وی ام X22 - اتوماتیک

ام وی ام X22 - اتوماتیک

قیمت بازار
160000000
قیمت کارخانه
160000000

آخرین نرخ های بازار

دلار در بازار آزاد
25,000
minus
یورو در بازار آزاد
29,727
plus
درهم امارات (حواله)
6,950
minus
آرشیو کامل قیمت ام وی ام X22 - اتوماتیک
{"date":"1396/04/21 04:06","price":65000000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":67000000},{"date":"1396/12/15 00:00","price":69000000},{"date":"1397/02/04 12:00","price":70000000},{"date":"1397/03/06 00:00","price":75300000},{"date":"1397/03/14 00:00","price":76300000},{"date":"1397/03/21 00:00","price":77300000},{"date":"1397/03/31 00:00","price":79700000},{"date":"1397/04/05 00:00","price":80700000},{"date":"1397/05/09 00:00","price":81700000},{"date":"1397/06/05 00:00","price":95800000},{"date":"1397/07/25 00:00","price":129000000},{"date":"1397/08/10 12:00","price":125000000},{"date":"1397/08/20 00:00","price":126000000},{"date":"1397/08/24 12:00","price":128000000},{"date":"1397/08/29 00:00","price":129000000},{"date":"1397/09/17 12:00","price":128000000},{"date":"1397/09/29 12:00","price":126000000},{"date":"1397/10/01 12:00","price":125000000},{"date":"1397/10/06 00:00","price":136000000},{"date":"1397/10/12 12:00","price":140000000},{"date":"1397/10/18 12:00","price":137000000},{"date":"1397/10/26 12:00","price":139000000},{"date":"1397/11/26 12:00","price":147000000},{"date":"1397/11/29 12:26","price":155000000},{"date":"1397/12/10 00:00","price":165000000},{"date":"1397/12/15 00:00","price":160000000}
بروزرسانی در تاریخ 05 آذر 1399