ام وی ام X22 - اتوماتیک

ام وی ام X22 - اتوماتیک

قیمت بازار
160000000
قیمت کارخانه
160000000

آخرین نرخ های بازار

دلار
15,599
minus
یورو
17,005
plus
درهم امارات
4,382
minus
آرشیو کامل قیمت ام وی ام X22 - اتوماتیک
{"date":"1396/04/21 04:06","price":65000000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":67000000},{"date":"1396/12/15 00:00","price":69000000},{"date":"1397/02/04 12:00","price":70000000},{"date":"1397/03/06 00:00","price":75300000},{"date":"1397/03/14 00:00","price":76300000},{"date":"1397/03/21 00:00","price":77300000},{"date":"1397/03/31 00:00","price":79700000},{"date":"1397/04/05 00:00","price":80700000},{"date":"1397/05/09 00:00","price":81700000},{"date":"1397/06/05 00:00","price":95800000},{"date":"1397/07/25 00:00","price":129000000},{"date":"1397/08/10 12:00","price":125000000},{"date":"1397/08/20 00:00","price":126000000},{"date":"1397/08/24 12:00","price":128000000},{"date":"1397/08/29 00:00","price":129000000},{"date":"1397/09/17 12:00","price":128000000},{"date":"1397/09/29 12:00","price":126000000},{"date":"1397/10/01 12:00","price":125000000},{"date":"1397/10/06 00:00","price":136000000},{"date":"1397/10/12 12:00","price":140000000},{"date":"1397/10/18 12:00","price":137000000},{"date":"1397/10/26 12:00","price":139000000},{"date":"1397/11/26 12:00","price":147000000},{"date":"1397/11/29 12:26","price":155000000},{"date":"1397/12/10 00:00","price":165000000},{"date":"1397/12/15 00:00","price":160000000}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399