کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال)

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":82000000},{"date":"1396/05/13 12:00","price":83000000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":88500000},{"date":"1396/11/17 12:00","price":87000000},{"date":"1396/11/24 12:00","price":87500000},{"date":"1396/11/27 12:00","price":88000000},{"date":"1396/12/23 00:00","price":87000000}
بروزرسانی در تاریخ 03 فروردین 1397