چانگان CS35 (مونتاژ) - دنده‌ای

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":57500000},{"date":"1396/04/24 12:00","price":56500000},{"date":"1396/05/13 12:00","price":57000000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":57500000},{"date":"1396/06/25 12:00","price":58000000},{"date":"1396/07/22 11:33","price":58300000}
بروزرسانی در تاریخ 06 خرداد 1398