چانگان CS35 (مونتاژ) - اتوماتیک

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":66000000},{"date":"1396/04/24 12:00","price":66700000},{"date":"1396/05/13 12:00","price":66900000},{"date":"1396/05/20 12:00","price":67000000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":67500000},{"date":"1396/06/25 12:00","price":68000000},{"date":"1396/07/22 11:33","price":68300000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":70700000},{"date":"1396/11/17 12:00","price":71000000},{"date":"1396/11/20 12:00","price":71200000},{"date":"1396/11/24 12:00","price":71500000},{"date":"1396/11/27 12:00","price":72000000},{"date":"1396/11/29 00:00","price":71600000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1396