تیبا SX . دوگانه‌سوز ( سفید )

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":26700000},{"date":"1396/05/26 12:00","price":27000000},{"date":"1396/06/10 00:00","price":27200000},{"date":"1396/07/05 00:00","price":27900000},{"date":"1396/07/14 00:00","price":28100000}
بروزرسانی در تاریخ 29 اردیبهشت 1398