تیبا SX . دوگانه‌سوز ( تنوع رنگ )

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":26900000},{"date":"1396/06/10 00:00","price":27300000},{"date":"1396/07/05 00:00","price":28000000},{"date":"1396/07/14 00:00","price":28200000}
بروزرسانی در تاریخ 02 خرداد 1398