تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید )

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":27000000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":28300000},{"date":"1396/11/09 12:16","price":28000000},{"date":"1396/11/17 12:00","price":27900000},{"date":"1396/11/27 12:00","price":28500000},{"date":"1396/11/29 00:00","price":28000000}
بروزرسانی در تاریخ 28 اسفند 1396