تیبا 2 - هاچ بک EX ( تنوع رنگ )

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":27800000},{"date":"1396/05/12 12:00","price":27700000},{"date":"1396/06/10 00:00","price":27800000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":29200000},{"date":"1396/11/09 12:16","price":29000000},{"date":"1396/11/17 12:00","price":29200000},{"date":"1396/11/27 12:00","price":29400000},{"date":"1396/11/29 00:00","price":29000000}
بروزرسانی در تاریخ 03 فروردین 1397