آریو 1600 ( اتوماتیک )

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":55400000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":56500000},{"date":"1396/11/17 12:00","price":56800000},{"date":"1396/11/20 12:00","price":56900000},{"date":"1396/11/27 12:00","price":58200000},{"date":"1396/11/29 00:00","price":59000000},{"date":"1396/12/14 12:00","price":58000000}
بروزرسانی در تاریخ 29 اسفند 1396