آریو 1500 ( دنده دستی )

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":47500000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":47300000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":48200000},{"date":"1396/11/20 12:00","price":48500000},{"date":"1396/11/27 12:00","price":49500000},{"date":"1396/12/14 12:00","price":48745000}
بروزرسانی در تاریخ 29 اردیبهشت 1398