هایما اس 7 ( S7 ) . فول اتوماتیک

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":80500000},{"date":"1396/04/24 12:00","price":80300000},{"date":"1396/05/19 12:00","price":79500000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":78500000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":81500000},{"date":"1396/11/13 12:00","price":81000000},{"date":"1396/11/15 12:00","price":82000000},{"date":"1396/11/20 12:00","price":83000000},{"date":"1396/11/23 12:00","price":79229000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1397