سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 9

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":134000000},{"date":"1396/05/20 12:00","price":135000000},{"date":"1396/05/26 12:00","price":136000000},{"date":"1396/07/22 11:33","price":137000000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":146000000},{"date":"1396/11/22 12:00","price":149000000},{"date":"1396/11/26 12:00","price":153000000},{"date":"1396/11/28 12:00","price":162000000},{"date":"1396/12/01 00:00","price":165000000},{"date":"1396/12/16 00:00","price":155000000},{"date":"1396/12/21 12:00","price":150000000},{"date":"1396/12/22 00:00","price":147000000}
بروزرسانی در تاریخ 03 فروردین 1397