رنو تندر پیکاپ

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":35600000},{"date":"1396/05/24 00:00","price":36400000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":36000000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":35800000},{"date":"1396/11/15 12:00","price":36000000},{"date":"1396/11/23 12:00","price":36300000},{"date":"1396/11/26 12:00","price":36500000},{"date":"1396/11/27 12:00","price":37500000}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1396