دینار عراق

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1397\/02\/01 13:10","price":5.2},{"date":"1397\/02\/21 19:00","price":5.6},{"date":"1397\/02\/23 18:20","price":5.3},{"date":"1397\/02\/24 18:50","price":5.2},{"date":"1397\/02\/29 18:20","price":5},{"date":"1397\/02\/30 15:20","price":5.1},{"date":"1397\/02\/31 13:00","price":5.2},{"date":"1397/03/01 18:50","price":5.2}
بروزرسانی در تاریخ 02 خرداد 1397