صندوق طلای مفید

قیمت صندوق طلای مفید امروز

قیمت زنده 2,292
تغییر
12.00
درصد تغییر
0.52

آخرین نرخ های بازار

دلار
17,070
minus
یورو
18,600
minus
درهم امارات
4,860
plus
آرشیو کامل قیمت صندوق طلای مفید
{"date":"1399\/02\/09 15:50","price":1999.6},{"date":"1399\/02\/10 17:00","price":2055},{"date":"1399\/02\/13 17:00","price":2047},{"date":"1399\/02\/14 17:00","price":2061},{"date":"1399\/02\/15 16:00","price":2157},{"date":"1399\/02\/16 17:00","price":2265},{"date":"1399\/02\/17 15:16","price":2250.3},{"date":"1399\/02\/20 15:18","price":2341.9},{"date":"1399\/02\/21 17:00","price":2448.7},{"date":"1399\/02\/22 17:00","price":2528},{"date":"1399\/02\/23 15:13","price":2810},{"date":"1399\/02\/24 15:29","price":2719.7},{"date":"1399\/02\/28 15:09","price":2393.5},{"date":"1399\/02\/29 15:36","price":2305.2},{"date":"1399\/02\/30 15:17","price":2301.2},{"date":"1399\/02\/31 17:00","price":2480},{"date":"1399\/03\/03 18:00","price":2419.5},{"date":"1399\/03\/06 18:25","price":2275.3},{"date":"1399\/03\/07 18:25","price":2185},{"date":"1399\/03\/10 18:25","price":2293},{"date":"1399\/03\/12 18:25","price":2280},{"date":"1399/03/13 15:06","price":2292}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399