صندوق طلای لوتوس

قیمت صندوق طلای لوتوس امروز

قیمت زنده 6,399.7
تغییر
29.80
درصد تغییر
0.46

آخرین نرخ های بازار

دلار
17,070
minus
یورو
18,600
minus
درهم امارات
4,860
plus
آرشیو کامل قیمت صندوق طلای لوتوس
{"date":"1399\/02\/09 15:50","price":6142},{"date":"1399\/02\/10 17:00","price":6315.3},{"date":"1399\/02\/13 17:00","price":6308},{"date":"1399\/02\/14 17:00","price":6402.6},{"date":"1399\/02\/15 16:00","price":6573.2},{"date":"1399\/02\/16 17:00","price":6662},{"date":"1399\/02\/17 15:16","price":6780},{"date":"1399\/02\/20 14:00","price":7000},{"date":"1399\/02\/21 17:00","price":7250},{"date":"1399\/02\/22 15:02","price":7514.7},{"date":"1399\/02\/23 15:13","price":8149.5},{"date":"1399\/02\/24 15:29","price":7440},{"date":"1399\/02\/28 15:09","price":6918.9},{"date":"1399\/02\/29 15:36","price":6840.1},{"date":"1399\/02\/30 15:17","price":6400},{"date":"1399\/02\/31 17:00","price":6864},{"date":"1399\/03\/03 18:00","price":6777.8},{"date":"1399\/03\/06 18:25","price":6400},{"date":"1399\/03\/07 18:25","price":6135},{"date":"1399\/03\/10 18:25","price":6395.5},{"date":"1399\/03\/12 18:25","price":6369.9},{"date":"1399/03/13 15:06","price":6399.7}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399