حباب سکه گرمی

قیمت حباب سکه گرمی امروز

قیمت زنده 206,000
تغییر
3000.00
درصد تغییر
1.47

آخرین نرخ های بازار

دلار
17,070
minus
یورو
18,600
minus
درهم امارات
4,860
plus
آرشیو کامل قیمت حباب سکه گرمی
{"date":"1399\/02\/09 23:00","price":172000},{"date":"1399\/02\/10 23:00","price":165000},{"date":"1399\/02\/11 15:07","price":164000},{"date":"1399\/02\/13 17:00","price":175000},{"date":"1399\/02\/14 20:00","price":174000},{"date":"1399\/02\/15 23:00","price":178000},{"date":"1399\/02\/16 23:00","price":181000},{"date":"1399\/02\/17 20:00","price":187000},{"date":"1399\/02\/18 14:00","price":176000},{"date":"1399\/02\/20 20:00","price":165000},{"date":"1399\/02\/21 20:00","price":172000},{"date":"1399\/02\/22 23:00","price":158000},{"date":"1399\/02\/23 20:00","price":143000},{"date":"1399\/02\/24 23:00","price":133000},{"date":"1399\/02\/25 15:19","price":146000},{"date":"1399\/02\/27 17:00","price":137000},{"date":"1399\/02\/29 23:00","price":110000},{"date":"1399\/02\/30 23:00","price":108000},{"date":"1399\/02\/31 23:00","price":179000},{"date":"1399\/03\/01 18:00","price":186000},{"date":"1399\/03\/03 15:00","price":195000},{"date":"1399\/03\/06 21:25","price":216000},{"date":"1399\/03\/07 21:25","price":229000},{"date":"1399\/03\/08 18:25","price":209000},{"date":"1399\/03\/10 21:25","price":214000},{"date":"1399\/03\/11 21:25","price":204000},{"date":"1399\/03\/12 21:25","price":205000},{"date":"1399/03/13 21:25","price":206000}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399