حباب نیم سکه

قیمت حباب نیم سکه امروز

قیمت زنده 129,000
تغییر
10000.00
درصد تغییر
8.40

آخرین نرخ های بازار

دلار
17,070
minus
یورو
18,600
minus
درهم امارات
4,860
plus
آرشیو کامل قیمت حباب نیم سکه
{"date":"1399\/02\/09 23:00","price":41000},{"date":"1399\/02\/10 23:00","price":10000},{"date":"1399\/02\/11 17:00","price":10000},{"date":"1399\/02\/13 17:00","price":34000},{"date":"1399\/02\/14 23:00","price":25000},{"date":"1399\/02\/15 23:00","price":54000},{"date":"1399\/02\/16 23:00","price":66000},{"date":"1399\/02\/17 23:00","price":119000},{"date":"1399\/02\/18 17:00","price":86000},{"date":"1399\/02\/20 20:00","price":152000},{"date":"1399\/02\/21 23:00","price":190000},{"date":"1399\/02\/22 23:00","price":203000},{"date":"1399\/02\/23 23:00","price":262000},{"date":"1399\/02\/24 23:00","price":208000},{"date":"1399\/02\/25 17:00","price":273000},{"date":"1399\/02\/27 17:00","price":292000},{"date":"1399\/02\/28 20:00","price":207000},{"date":"1399\/02\/29 23:00","price":210000},{"date":"1399\/02\/30 23:00","price":192000},{"date":"1399\/02\/31 23:00","price":211000},{"date":"1399\/03\/01 18:00","price":228000},{"date":"1399\/03\/03 15:00","price":225000},{"date":"1399\/03\/06 21:25","price":262000},{"date":"1399\/03\/07 21:25","price":264000},{"date":"1399\/03\/08 18:25","price":163000},{"date":"1399\/03\/10 21:25","price":191000},{"date":"1399\/03\/11 21:25","price":144000},{"date":"1399\/03\/12 21:25","price":126000},{"date":"1399/03/13 21:25","price":129000}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399