حباب سکه بهار آزادی

قیمت حباب سکه بهار آزادی امروز

قیمت زنده 41,000
تغییر
-19000.00
درصد تغییر
-31.66

آخرین نرخ های بازار

دلار
17,070
minus
یورو
18,600
minus
درهم امارات
4,860
plus
آرشیو کامل قیمت حباب سکه بهار آزادی
{"date":"1399\/02\/09 23:00","price":105000},{"date":"1399\/02\/10 23:00","price":168000},{"date":"1399\/02\/11 17:00","price":168000},{"date":"1399\/02\/13 17:00","price":129000},{"date":"1399\/02\/14 23:00","price":93000},{"date":"1399\/02\/15 23:00","price":89000},{"date":"1399\/02\/16 23:00","price":65000},{"date":"1399\/02\/17 23:00","price":31000},{"date":"1399\/02\/18 17:00","price":50000},{"date":"1399\/02\/20 20:00","price":107000},{"date":"1399\/02\/21 23:00","price":18000},{"date":"1399\/02\/22 23:00","price":19000},{"date":"1399\/02\/23 23:00","price":104000},{"date":"1399\/02\/24 23:00","price":21000},{"date":"1399\/02\/25 17:00","price":12000},{"date":"1399\/02\/27 23:00","price":157000},{"date":"1399\/02\/28 23:00","price":256000},{"date":"1399\/02\/29 23:00","price":38000},{"date":"1399\/02\/30 23:00","price":50000},{"date":"1399\/02\/31 23:00","price":24000},{"date":"1399\/03\/01 18:00","price":59000},{"date":"1399\/03\/03 15:00","price":53000},{"date":"1399\/03\/06 21:25","price":76000},{"date":"1399\/03\/07 21:25","price":30000},{"date":"1399\/03\/08 18:25","price":32000},{"date":"1399\/03\/10 21:25","price":27000},{"date":"1399\/03\/11 21:25","price":20000},{"date":"1399\/03\/12 21:25","price":4000},{"date":"1399/03/13 21:25","price":41000}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399