کمترین: 
5160
بیشترین: 
5167000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5083000
زمان: 
2/21 17:43
تیتر دوم: 
قیمت سکه در بازار تهران امروز 21 اردیبهشت 1398
سکه در بازار تهران امروز 21 اردیبهشت 1398

سکه در بازار تهران امروز با کاهش ۲.۲ درصدی، از ۵,۱۹۵,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد و نود و پنج هزار) تومان به ۵,۰۸۳,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتاد و سه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه در بازار تهران
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۵,۰۸۳,۰۰۰-۱۱۲,۰۰۰-۲.۲۱امروز
۵,۱۹۵,۰۰۰۳۷,۰۰۰۰.۷۱۲ روز پیش
۵,۱۵۸,۰۰۰۳,۰۰۰۰.۰۵۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/21 10:46","price":5150000},{"date":"1398/02/21 10:46","price":5150000},{"date":"1398/02/21 10:46","price":5150000},{"date":"1398/02/21 10:46","price":5150000},{"date":"1398/02/21 10:54","price":5165000},{"date":"1398/02/21 10:54","price":5165000},{"date":"1398/02/21 11:19","price":5167000},{"date":"1398/02/21 11:19","price":5167000},{"date":"1398/02/21 12:02","price":5160},{"date":"1398/02/21 12:02","price":5160000},{"date":"1398/02/21 13:19","price":5160},{"date":"1398/02/21 13:19","price":5160000},{"date":"1398/02/21 13:19","price":5160000},{"date":"1398/02/21 14:22","price":5128000},{"date":"1398/02/21 14:23","price":5128000},{"date":"1398/02/21 14:23","price":5128000},{"date":"1398/02/21 15:53","price":5087000},{"date":"1398/02/21 15:53","price":5087000},{"date":"1398/02/21 16:47","price":5075000},{"date":"1398/02/21 16:47","price":5075000},{"date":"1398/02/21 16:47","price":5075000},{"date":"1398/02/21 16:53","price":5080000},{"date":"1398/02/21 16:53","price":5080000},{"date":"1398/02/21 16:53","price":5080000},{"date":"1398/02/21 17:43","price":5083000},{"date":"1398/02/21 17:43","price":5083000},{"date":"1398/02/21 17:43","price":5083000}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399