کمترین: 
15040
بیشترین: 
15400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15040
زمان: 
2/21 14:55
تیتر دوم: 
قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز 21 اردیبهشت 1398
دلار هرات در بازار تهران امروز 21 اردیبهشت 1398

دلار هرات در بازار تهران امروز با کاهش ۲.۹۲ درصدی، از ۱۵,۴۸۰ (پانزده هزار و چهارصد و هشتاد ) تومان به ۱۵,۰۴۰ (پانزده هزار و چهل ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار هرات در بازار تهران
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۵,۰۴۰-۴۴۰-۲.۹۳امروز
۱۵,۴۸۰۵۳۰۳.۴۲۲ روز پیش
۱۴,۹۵۰-۱۲۰-۰.۸۱۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/21 10:45","price":15290},{"date":"1398/02/21 10:45","price":15290},{"date":"1398/02/21 10:45","price":15290},{"date":"1398/02/21 10:46","price":15320},{"date":"1398/02/21 10:46","price":15320},{"date":"1398/02/21 10:46","price":15320},{"date":"1398/02/21 10:46","price":15320},{"date":"1398/02/21 10:46","price":15320},{"date":"1398/02/21 10:46","price":15320},{"date":"1398/02/21 10:46","price":15320},{"date":"1398/02/21 10:46","price":15320},{"date":"1398/02/21 11:24","price":15400},{"date":"1398/02/21 11:24","price":15400},{"date":"1398/02/21 11:24","price":15400},{"date":"1398/02/21 11:25","price":15380},{"date":"1398/02/21 11:25","price":15380},{"date":"1398/02/21 11:25","price":15380},{"date":"1398/02/21 11:44","price":15350},{"date":"1398/02/21 11:44","price":15350},{"date":"1398/02/21 11:57","price":15350},{"date":"1398/02/21 14:55","price":15040},{"date":"1398/02/21 14:55","price":15040},{"date":"1398/02/21 14:55","price":15040},{"date":"1398/02/21 14:55","price":15040},{"date":"1398/02/21 14:55","price":15040},{"date":"1398/02/21 14:55","price":15040},{"date":"1398/02/21 14:55","price":15040},{"date":"1398/02/21 14:55","price":15040},{"date":"1398/02/21 14:55","price":15040},{"date":"1398/02/21 14:55","price":15040},{"date":"1398/02/21 14:55","price":15040},{"date":"1398/02/21 14:55","price":15040}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399