کمترین: 
2022500
بیشترین: 
2024500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2024500
زمان: 
2/17 12:00
قیمت آبشده جهانی امروز 17 اردیبهشت 1398

امروز آبشده جهانی مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. آبشده جهانی که روز قبل تا ۲,۰۱۹,۵۰۰ (دو میلیون و نوزده هزار و پانصد ) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ مصادف با ۰۷ می ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۲۴ درصدی به ۲,۰۲۴,۵۰۰ (دو میلیون و بیست و چهار هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر آبشده جهانی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲,۰۲۴,۵۰۰۵,۰۰۰۰.۲۴امروز
۲,۰۱۹,۵۰۰۴۱,۰۰۰۲.۰۳روز قبل
۱,۹۷۸,۵۰۰-۵,۰۰۰-۰.۲۶۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/17 11:30","price":2022500},{"date":"1398/02/17 12:00","price":2024500}
بروزرسانی در تاریخ 17 اردیبهشت 1400