کمترین: 
2023000
بیشترین: 
2025000
قیمت تقلبی: 
2025000
زمان: 
2/17 12:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 17 اردیبهشت 1398

امروز آبشده بنکداری مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. آبشده بنکداری که روز قبل تا ۲,۰۲۰,۰۰۰ (دو میلیون و بیست هزار) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ مصادف با ۰۷ می ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۲۴ درصدی به ۲,۰۲۵,۰۰۰ (دو میلیون و بیست و پنج هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر آبشده بنکداری
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲,۰۲۵,۰۰۰۵,۰۰۰۰.۲۴امروز
۲,۰۲۰,۰۰۰۴۱,۰۰۰۲.۰۲روز قبل
۱,۹۷۹,۰۰۰-۵,۰۰۰-۰.۲۶۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/17 11:30","price":2023000},{"date":"1398/02/17 12:00","price":2025000}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1399