کمترین: 
2022000
بیشترین: 
2024000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2024000
زمان: 
2/17 12:00
قیمت آبشده نقدی امروز 17 اردیبهشت 1398

آبشده نقدی امروز با افزایش ۰.۲۴ درصدی، از ۲,۰۱۹,۰۰۰ (دو میلیون و نوزده هزار) تومان به ۲,۰۲۴,۰۰۰ (دو میلیون و بیست و چهار هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر آبشده نقدی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲,۰۲۴,۰۰۰۵,۰۰۰۰.۲۴امروز
۲,۰۱۹,۰۰۰۴۱,۰۰۰۲.۰۳روز قبل
۱,۹۷۸,۰۰۰-۵,۰۰۰-۰.۲۶۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/17 11:30","price":2022000},{"date":"1398/02/17 12:00","price":2024000}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1399