کمترین: 
2264720
بیشترین: 
2269130
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2264720
زمان: 
2/17 12:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 17 اردیبهشت 1398

هر مثقال / حسب سکه امروز با افزایش ۰.۱۷ درصدی، از ۲,۲۶۰,۷۴۰ (دو میلیون و دویست و شصت هزار و هفتصد و چهل ) تومان به ۲,۲۶۴,۷۲۰ (دو میلیون و دویست و شصت و چهار هزار و هفتصد و بیست ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال / حسب سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲,۲۶۴,۷۲۰۳,۹۸۰۰.۱۷امروز
۲,۲۶۰,۷۴۰۴۶,۸۱۰۲.۰۷روز قبل
۲,۲۱۳,۹۳۰-۲۹,۱۵۰-۱.۳۲۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/17 11:30","price":2269130},{"date":"1398/02/17 12:00","price":2264720}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399