کمترین: 
2006900
بیشترین: 
2007500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2006900
زمان: 
2/17 12:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 17 اردیبهشت 1398

هر مثقال / عیار جهانی امروز با افزایش ۰.۲۱ درصدی، از ۲,۰۰۲,۵۰۰ (دو میلیون و دو هزار و پانصد ) تومان به ۲,۰۰۶,۹۰۰ (دو میلیون و شش هزار و نهصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال / عیار جهانی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲,۰۰۶,۹۰۰۴,۴۰۰۰.۲۱امروز
۲,۰۰۲,۵۰۰۳۲,۸۰۰۱.۶۳روز قبل
۱,۹۶۹,۷۰۰-۱۴,۵۰۰-۰.۷۴۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/17 11:30","price":2007500},{"date":"1398/02/17 12:00","price":2006900}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1399