کمترین: 
5112000
بیشترین: 
5160000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5155000
زمان: 
2/17 17:24
قیمت سکه در بازار تهران امروز 17 اردیبهشت 1398

سکه در بازار تهران، امروز به ۵,۱۵۵,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد و پنجاه و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه در بازار تهران
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۵,۱۵۵,۰۰۰۵۱,۶۰۰۱امروز
۵,۱۰۳,۴۰۰۶۳,۴۰۰۱.۲۴روز قبل
۵,۰۴۰,۰۰۰-۴۰,۰۰۰-۰.۸۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/17 11:27","price":5137000},{"date":"1398/02/17 12:14","price":5112000},{"date":"1398/02/17 12:14","price":5112000},{"date":"1398/02/17 13:06","price":5130000},{"date":"1398/02/17 13:06","price":5130000},{"date":"1398/02/17 13:06","price":5130000},{"date":"1398/02/17 14:00","price":5145000},{"date":"1398/02/17 14:00","price":5145000},{"date":"1398/02/17 14:27","price":5147000},{"date":"1398/02/17 14:27","price":5147000},{"date":"1398/02/17 16:59","price":5160000},{"date":"1398/02/17 17:24","price":5155000},{"date":"1398/02/17 17:24","price":5155000}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399