کمترین: 
229
بیشترین: 
230
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
229
زمان: 
2/17 12:00
قیمت روبل روسیه امروز 17 اردیبهشت 1398

امروز روبل روسیه مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که روبل روسیه که روز قبل تا ۲۲۹ (دویست و بیست و نه ) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ مصادف با ۰۷ می ۲۰۱۹ - به ۲۲۹ (دویست و بیست و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر روبل روسیه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۲۹۰۰امروز
۲۲۹۲۰.۸۷روز قبل
۲۲۷-۰.۸۹۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/17 11:14","price":230},{"date":"1398/02/17 11:15","price":230},{"date":"1398/02/17 11:16","price":230},{"date":"1398/02/17 11:16","price":230},{"date":"1398/02/17 12:00","price":229}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399