کمترین: 
439.4
بیشترین: 
439.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
439.4
زمان: 
2/17 10:00
قیمت کرون سوئد امروز 17 اردیبهشت 1398

کرون سوئد امروز با افزایش ۰.۰۹ درصدی، از ۴۳۹ (چهارصد و سی و نه ) تومان به ۴۳۹ (چهارصد و سی و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر کرون سوئد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۴۳۹۰۰.۰۹امروز
۴۳۹-۰.۲۸روز قبل
۴۴۰-۰.۱۹۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/17 10:00","price":439.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398