کمترین: 
1.992
بیشترین: 
2.0085
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9945
زمان: 
2/17 12:08
قیمت بنزین امروز 17 اردیبهشت 1398

بنزین امروز با کاهش ۰.۲۲ درصدی، از ۲ (دو ) تومان به ۲ (دو ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر بنزین
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲-۰.۲۳امروز
۲-۱.۲۸روز قبل
۲۰۰۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/17 00:08","price":2.0085},{"date":"1398/02/17 01:08","price":2.0045},{"date":"1398/02/17 02:08","price":2.002},{"date":"1398/02/17 03:08","price":1.9925},{"date":"1398/02/17 04:08","price":1.9955},{"date":"1398/02/17 04:32","price":1.9985},{"date":"1398/02/17 05:08","price":1.9945},{"date":"1398/02/17 05:32","price":1.9955},{"date":"1398/02/17 06:08","price":1.9975},{"date":"1398/02/17 06:32","price":1.9965},{"date":"1398/02/17 07:08","price":1.9953},{"date":"1398/02/17 07:32","price":1.9951},{"date":"1398/02/17 08:08","price":1.9945},{"date":"1398/02/17 08:32","price":1.9926},{"date":"1398/02/17 09:08","price":1.992},{"date":"1398/02/17 09:32","price":1.9965},{"date":"1398/02/17 10:32","price":1.9955},{"date":"1398/02/17 11:08","price":1.9939},{"date":"1398/02/17 12:08","price":1.9945}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399