کمترین: 
2.0637
بیشترین: 
2.0802
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0651
زمان: 
2/17 12:08
قیمت نفت کوره امروز 17 اردیبهشت 1398

نفت کوره امروز با کاهش ۰.۲۳ درصدی، از ۲ (دو ) تومان به ۲ (دو ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نفت کوره
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲-۰.۲۴امروز
۲۰۰.۰۴روز قبل
۲-۰.۱۱۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/17 00:08","price":2.0802},{"date":"1398/02/17 01:08","price":2.0769},{"date":"1398/02/17 02:08","price":2.0767},{"date":"1398/02/17 03:08","price":2.0638},{"date":"1398/02/17 04:08","price":2.066},{"date":"1398/02/17 04:32","price":2.0687},{"date":"1398/02/17 05:08","price":2.0651},{"date":"1398/02/17 05:32","price":2.0681},{"date":"1398/02/17 06:08","price":2.0694},{"date":"1398/02/17 06:32","price":2.0678},{"date":"1398/02/17 07:08","price":2.0665},{"date":"1398/02/17 07:32","price":2.0654},{"date":"1398/02/17 08:08","price":2.0655},{"date":"1398/02/17 08:32","price":2.0639},{"date":"1398/02/17 09:08","price":2.0637},{"date":"1398/02/17 09:32","price":2.0693},{"date":"1398/02/17 10:08","price":2.0687},{"date":"1398/02/17 10:32","price":2.0686},{"date":"1398/02/17 11:08","price":2.0675},{"date":"1398/02/17 12:08","price":2.0651}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398