کمترین: 
70.89
بیشترین: 
71.59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.05
زمان: 
2/17 12:08
قیمت نفت برنت امروز 17 اردیبهشت 1398

نفت برنت، امروز به ۷۱ (هفتاد و یک ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر نفت برنت
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۷۱-۰.۳۱امروز
۷۱۰۰.۶۱روز قبل
۷۱-۰.۱۳۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/17 00:08","price":71.59},{"date":"1398/02/17 01:08","price":71.56},{"date":"1398/02/17 02:08","price":70.89},{"date":"1398/02/17 03:08","price":70.93},{"date":"1398/02/17 05:08","price":71},{"date":"1398/02/17 05:32","price":71.11},{"date":"1398/02/17 06:08","price":71.17},{"date":"1398/02/17 06:32","price":71.19},{"date":"1398/02/17 07:08","price":71.12},{"date":"1398/02/17 07:32","price":71.13},{"date":"1398/02/17 08:08","price":71.12},{"date":"1398/02/17 08:32","price":71.09},{"date":"1398/02/17 09:08","price":71.06},{"date":"1398/02/17 09:32","price":71.31},{"date":"1398/02/17 10:08","price":71.25},{"date":"1398/02/17 10:32","price":71.2},{"date":"1398/02/17 11:08","price":71.22},{"date":"1398/02/17 12:08","price":71.05}
بروزرسانی در تاریخ 24 مرداد 1399