کمترین: 
0
بیشترین: 
0
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
2/17 00:00
قیمت dsعنوان امروز 17 اردیبهشت 1398

dsعنوان امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۰ () تومان به ۰ () تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر dsعنوان
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۰۰۰امروز
۰۰۰امروز
۰۰۰امروز
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/17 00:00","price":0}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399