کمترین: 
14950
بیشترین: 
14950
قیمت تقلبی: 
14950
زمان: 
2/16 15:34
قیمت دلار در بازار تهران امروز 16 اردیبهشت 1398

، امروز به ۰ () تومان رسید که نسبت به امروز، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۰۰۰امروز
۰۰۰امروز
۰۰۰امروز
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/16 15:34","price":14950}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399