کمترین: 
14780
بیشترین: 
14780
قیمت تقلبی: 
14780
زمان: 
2/16 15:34
قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز 16 اردیبهشت 1398

امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۰ () تومان به ۰ () تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۰۰۰امروز
۰۰۰امروز
۰۰۰امروز
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/16 15:34","price":14780}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399