کمترین: 
226
بیشترین: 
230
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
229
زمان: 
2/16 20:00
قیمت روبل روسیه امروز 16 اردیبهشت 1398

روبل روسیه، امروز به ۲۲۹ (دویست و بیست و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر روبل روسیه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۲۹۲۰.۸۷امروز
۲۲۷-۰.۸۹روز قبل
۲۲۹۵۲.۱۸۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/16 12:00","price":226},{"date":"1398/02/16 13:00","price":228},{"date":"1398/02/16 14:00","price":229},{"date":"1398/02/16 15:00","price":230},{"date":"1398/02/16 18:00","price":229},{"date":"1398/02/16 19:00","price":230},{"date":"1398/02/16 20:00","price":229}
بروزرسانی در تاریخ 24 مرداد 1399