کمترین: 
2211
بیشترین: 
2250
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2248
زمان: 
2/16 20:00
قیمت کرون دانمارک امروز 16 اردیبهشت 1398

کرون دانمارک امروز با افزایش ۱.۵۵ درصدی، از ۲,۲۱۳ (دو هزار و دویست و سیزده ) تومان به ۲,۲۴۸ (دو هزار و دویست و چهل و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر کرون دانمارک
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲,۲۴۸۳۵۱.۵۵امروز
۲,۲۱۳-۱۶-۰.۷۳روز قبل
۲,۲۲۹۳۹۱.۷۴۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/16 11:43","price":2211},{"date":"1398/02/16 12:00","price":2219},{"date":"1398/02/16 13:00","price":2226},{"date":"1398/02/16 14:00","price":2232},{"date":"1398/02/16 15:00","price":2240},{"date":"1398/02/16 16:00","price":2243},{"date":"1398/02/16 17:00","price":2250},{"date":"1398/02/16 18:00","price":2249},{"date":"1398/02/16 19:00","price":2250},{"date":"1398/02/16 20:00","price":2248}
بروزرسانی در تاریخ 24 مرداد 1399