کمترین: 
38315
بیشترین: 
39273
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
39233
زمان: 
2/16 20:00
قیمت دینار بحرین امروز 16 اردیبهشت 1398

دینار بحرین امروز با افزایش ۱.۰۲ درصدی، از ۳۸,۸۳۰ (سی و هشت هزار و هشتصد و سی ) تومان به ۳۹,۲۳۳ (سی و نه هزار و دویست و سی و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دینار بحرین
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۹,۲۳۳۴۰۳۱.۰۲امروز
۳۸,۸۳۰-۲۸۵-۰.۷۴روز قبل
۳۹,۱۱۵۶۶۸۱.۷۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/16 11:43","price":38357},{"date":"1398/02/16 12:00","price":38315},{"date":"1398/02/16 13:00","price":38532},{"date":"1398/02/16 14:00","price":38764},{"date":"1398/02/16 15:00","price":38960},{"date":"1398/02/16 16:00","price":39007},{"date":"1398/02/16 17:00","price":39161},{"date":"1398/02/16 18:00","price":39174},{"date":"1398/02/16 19:00","price":39273},{"date":"1398/02/16 20:00","price":39233}
بروزرسانی در تاریخ 24 اردیبهشت 1400