کمترین: 
48462
بیشترین: 
49313
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
49264
زمان: 
2/16 20:00
قیمت دینار کویت امروز 16 اردیبهشت 1398

دینار کویت امروز با افزایش ۱.۷۱ درصدی، از ۴۸,۴۱۷ (چهل و هشت هزار و چهارصد و هفده ) تومان به ۴۹,۲۶۴ (چهل و نه هزار و دویست و شصت و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دینار کویت
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۴۹,۲۶۴۸۴۷۱.۷۱امروز
۴۸,۴۱۷-۳۵۵-۰.۷۴روز قبل
۴۸,۷۷۲۸۰۵۱.۶۵۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/16 11:43","price":48462},{"date":"1398/02/16 12:00","price":48640},{"date":"1398/02/16 13:00","price":48810},{"date":"1398/02/16 14:00","price":48984},{"date":"1398/02/16 15:00","price":49132},{"date":"1398/02/16 16:00","price":49149},{"date":"1398/02/16 17:00","price":49303},{"date":"1398/02/16 18:00","price":49283},{"date":"1398/02/16 19:00","price":49313},{"date":"1398/02/16 20:00","price":49264}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399