کمترین: 
1544
بیشترین: 
1566
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1565
زمان: 
2/16 20:00
قیمت کرون سوئد امروز 16 اردیبهشت 1398

کرون سوئد امروز با افزایش ۱.۱۵ درصدی، از ۱,۵۴۷ (یک هزار و پانصد و چهل و هفت ) تومان به ۱,۵۶۵ (یک هزار و پانصد و شصت و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر کرون سوئد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۵۶۵۱۸۱.۱۵امروز
۱,۵۴۷-۱۱-۰.۷۲روز قبل
۱,۵۵۸۲۶۱.۶۶۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/16 11:43","price":1545},{"date":"1398/02/16 12:00","price":1544},{"date":"1398/02/16 13:00","price":1550},{"date":"1398/02/16 14:00","price":1554},{"date":"1398/02/16 15:00","price":1560},{"date":"1398/02/16 16:00","price":1562},{"date":"1398/02/16 17:00","price":1566},{"date":"1398/02/16 18:00","price":1565},{"date":"1398/02/16 19:00","price":1566},{"date":"1398/02/16 20:00","price":1565}
بروزرسانی در تاریخ 16 اردیبهشت 1400