کمترین: 
13331
بیشترین: 
13546
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13546
زمان: 
2/16 19:00
قیمت ین ژاپن امروز 16 اردیبهشت 1398

ین ژاپن امروز با افزایش ۲.۰۱ درصدی، از ۱۳,۲۷۳ (سیزده هزار و دویست و هفتاد و سه ) تومان به ۱۳,۵۴۶ (سیزده هزار و پانصد و چهل و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر ین ژاپن
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۳,۵۴۶۲۷۳۲.۰۱امروز
۱۳,۲۷۳-۹۰-۰.۶۸روز قبل
۱۳,۳۶۳۲۶۶۱.۹۹۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/16 11:43","price":13331},{"date":"1398/02/16 12:00","price":13380},{"date":"1398/02/16 13:00","price":13411},{"date":"1398/02/16 14:00","price":13456},{"date":"1398/02/16 15:00","price":13496},{"date":"1398/02/16 16:00","price":13501},{"date":"1398/02/16 17:00","price":13538},{"date":"1398/02/16 18:00","price":13534},{"date":"1398/02/16 19:00","price":13546}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1399